Olvasókönyv

Tanácsadás építő megoldásokkal, félrebeszélések nélkül

Szeretne hírt kapni, új cikkeinkről?
Csak íratkozzon fel!

Pszichológus vagy Életvezetési Tanácsadó?

Innen kívülről, ahonnan jön a kérdés, ezt nagyon nehéz eldönteni. Sőt, azt is mondanám, hogy nem lehet eldönteni, hisz adott eset feltárásának hiányában, nincs élményanyagunk az Ügyfél problémájáról.

Úgy gondolom vannak esetek, amik kizárólag a Pszichológiai kompetenciába tartoznak és ezeket csak a megfelelő szakemberrel együtt lehet hatékonyan kezelni.

A pszichológia mély kutatásokat végez, feltárásokat, amik mindig a múlttal összefüggésben határozzák meg a jelent, ami lelki eredetű. Azt a jelent, amiben a probléma van. 

Az Életvezetési tanácsadás a jelenben mozog . Nem kutat mélyre és nem keresi azok zárlatos hatásait. Előfeltételezések a jelenből, személyre szabottan. Ontológiai alapú tanácsadásra épül.

Fontos az Ügyfél hajlandósága és elhatározása. Nagyon jó, ha már az elhatározás megfogalmazódott, mikor tudjuk is mit szeretnénk, felismertük, hogy jelen állapotunk nem megfelelő már nekünk. Viszont, nem tudunk kilépni belőle, mert nem tudjuk hogyan és milyen módszerekkel próbáljuk ezt meg.

Tanácsadás eredményei:

  • Önállóbb lett és stabilitást nyert - kiszakad a ráhatásokból-
  • Tudatosság kíséri döntéseit - ügyesen alkalmaz stratégiákat-
  • Új nézeteket nyer, amik eddig is meg voltak Önben 
  • Magabiztosan lép fel a kérdéses szituációkban 
  • Adott problémájára megoldást kap 
  • Formálni képes életének területeit 

Konzultációk után jobban érzi magát, ami segíti a feladatai elvégzésében. A fogalalkozásokon az Ügyfelek feladatokat kapnak, amiket a következő alkalommal elemzünk, ebből kinyerve a sikereket és a hibákat, következő szintekre lépünk. Az Ügyfél szeme előtt tisztulnak ki a lehetőségei, amiket nem kevés alkalommal tapasztaltam, hogy tudták, csak nem ismerték fel abban az állapotban. Valamint, arra sarkallok minden kedves Leendő Ügyfelemet, hogy nyugodtan hívjanak fel -Várom hívását! 20/344-5570 -, ha nem tudják eldönteni, hogy miként kezdjenek hozzá életük kérdéses pontjainak kibontásához, továbbá abban is szívesen segítek, hogy kihez forduljanak, ha nem a területem lenne az adott probléma.Már előre konspirálunk...

Nem nyuszika és a fűnyíró! :)

Jelenlegi gondolathoz egy hozzászóló adta az inspirációt.

Mi az a téves heurisztika?

Hát ez az, ami Minket körülvesz, amúgy így névtelenül. Olyan helyzeteket, személyeket, eseményeket határozunk meg, amiket valójában nem ismerünk. Ilyenkor meglévő emlékeinket használjuk fel. Instant gondolkodás.

Heurisztikák: Leegyszerűsítő mechanizmusok eredményei, "ökölszabályok". A heurisztika a lépésenként végrehajtandó, pontos eredményre vezető algoritmus ellentéte. Míg egy adekvát algoritmus lényegi ismérve a tévedhetetlenség, a heurisztikák általában csupán megközelítő pontosságú eredményt adnak. A heurisztikák jól használhatók az "először cselekszem", illetve "megnézem" típusú problémamegoldás során, szemben az először részletesen "átgondolom" típusú módszerrel.

Ugyanakkor fontos szembenéznünk azzal, hogy gyakorta éppen a rosszul megválasztott heurisztikák teszik lehetetlenné a problémamegoldást. Ezeket a nem alkalmas, sőt éppen elakadáshoz vezető megoldásokat, mintákat, panelokat, szokásokat, rutinokat, problémamegoldási kliséket nevezzük téves heurisztikáknak. Sokszor éppen a környezetünkből jönnek: szüleink, nagyszüleink, tanáraink, barátaink, fogadatlan, vagy naiv tanácsadóink mérgeznek minket vele.

Például, ha meglátunk egy nagy darab kopasz tetovált férfit mi jut az eszünkbe általánosan?

Egy vadember, egy kupálatlan.

De, mennyire igaz ez ? Amíg nem ismerjük, nem kell elhatározni, ki milyen. Azért, mert a fenti leírás igaz 5 férfira, az nem biztos hogy a következő 10- re is igaz. Továbbá, hányan vannak, akik konkrétan egy db nagydarab, kopasz , tetovált férfit sem ismer. A köztudatban elterjedt hiedelmekre alapozva, előre döntést hozunk.

Mi eshetünk a heurisztikák csapdájába! Ne feledjük!

​Párkapcsolatok

Milyen érzékeny is ez a szerkezet? Két elem örök kölcsönhatásban van egymással. Ha az egyikkel történik egy esemény, megéli a másik is, csak kapcsolódniuk kell. Elég egy telefonhívás egymást közt vagy egy üzenet. Átvesszük a másik rezgését, azaz megéljük bánatát, boldogságát és minden, ami Ő ebben a helyzetben.

Meddig vagyunk egymásra érzékenyek? Meddig vagyunk egymásra figyelemmel? Miért tűnnek el azok az összekötött harmonikus együttlétek? Tompul az érdeklődés vagy csak megszokottá válik? Esetleg kihűlt vagy zátonyra futott a kapcsolat?

Rengeteg kérdést írhatnánk ide és mind része a működésnek, illetve a nem működésnek. Próbáljunk végig menni gondolatban, hogy hol ágazik el a "Mi" közös utunk, mióta és miért?

Ezeket egyedül nagyon nehezén végigvizsgálni és nem azért, mert sokak nem képesek rá. Hanem mert érzelemmel vagyunk töltve abban az ügyben, amiben vizsgálódunk. Ezek viszont eltérítenek Bennünket. Azaz szükség van egy Vezetőre, aki csak addig van jelen, amíg rá feltétlen szükség van. Amikor épp keressük a baj okát. Ha a rengeteg gondolkodás, már hatodszorra dob vissza minket a kiindulási ponthoz, azaz látható, hogy körbe-körbe járunk, akkor egyet mindenképp ismerjünk fel!

Hogy az ember saját magával történő beszélgetése, csak egy határig hasznos. Innentől egy külső impulzus szükséges. Ezt leginkább attól a Valakitől kellene megkapnunk, aki köré tornyosulnak a gondolataink, a kérdéseink. 

Persze a tapasztalat az, ilyenkor, hogy ez a Személy nem kíván ebbe a beszélgetésbe belemenni vagy mindig ugyanazt a választ adja, ha nem is szó szerint. Ő már ekkor elzárkózott, bezárt. De gondok sajnos ott vannak és keressük a választ. Mert az ember értelmes, és válaszokat akar.

Kellenek a válaszok, hogy tanuljunk belőle, hogy  a benne lévő hibákat  ne kövessük el  és segítsen abban, hogy tovább tudjunk lépni.

Tudjuk, mit nem szeretnénk és mi az, amit nagyon.​ 

Milyen rég is tudjuk mi ezt?

Beleolvasva mély elmélkedésekbe, megvilágosító gondolatokat olvashatunk

Filozófikus

Aristoteles egyik nagy gondolkodónk, mit is mondott?

"Az érzéki észrevételt, a tapasztalatot kezdte filozófiailag védelmezni. Nem az érzékek csalnak, hanem ezek gondolkodásunk általi értelmezése."

Az értelmezés, amit nem találunk a gondok viharában, mert elvisznek minket a ránk ható befolyások, megszokások, a heurisztikák.

Ugye elszokott Mindnyájunkban hangzani?

"Pedig tudtam, annyira éreztem......."

A belső hangok, a megérzések csupaszon élve bennünk nagyon is jól működnek, de jönnek a rétegek. A rétegződött, megszokás, a környezet véleménye, a befolyás.

Azaz, az érzékek nem csalnak! Csak Gondolkodjunk máshogy, vezessük a gondolatainkat.

Tudomány áll mögötte

Mit is jelent az ontológia?

Szó szerint léttudományt jelent. Az ontológia a filozófia azon része, amely a léttel foglalkozik, annak legalapvetőbb törvényszerűségeivel.

Minden ember rendelkezik ontológiával, a saját maga alkotta létének, lelki valójának törvényszerűségeit takarja. Úgy is mondhatnám, hogy kalibrálva vagyunk, egy szabálykönyv, ami meghatároz bennünket, hogyan élünk meg eseményeket.

Ez a fajta "szabálykönyv" keretbe foglal minket. Valakinek lazábbak (gyenge) a keretei, könnyebben alkalmazkodik, elfogad új dolgokat, más irányokat. Míg vannak az erős "szabálykönyvek", hónuk alatt az ember:), Ők nehezebben fogadják az új irányváltást. Nem lehet rámondani Senkire, hogy csak gyenge vagy erős "szabálykönyve" van. Mindenkinek van ilyen is, meg olyan is, attól függően, milyen kontextusban van.